Welkom

​Tekenen is een manier om te communiceren. Al in de prehistorie gaven mensen uiting aan wat hen bezig hield. Op veel plaatsen verspreid over de hele wereld zijn grot of rots tekeningen ontdekt waar uit op te maken is hoe mensen toen leefden, dachten of handelden. De mens beschikt over een beeldend vermogen en kan zijn ideeën, gedachten, gevoelens op een creatieve manier uiten.

 
“ Tekenen betekent tijd voor je zelf en op een leerzame manier in beweging blijven!”


Als Je Tekent Zie Je Meer!